19 abril

Publicació inicial de les vacants existents en els centres educatius / Publicación inicial de las vacantes existentes en los centros educativos

20 - 28 abril

Presentació telemàtica de sol·licituds d'admissió / Presentación telemática de solicitudes de admisión

31 maig/mayo

Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda / Resultado provisional del procedimiento y consulta individualizada de la puntuación obtenida

1 - 2 juny/junio

Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional / Presentación telemática de reclamaciones al resultado provisional.

14 juny/junio

Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda / Resultado definitivo del procedimiento y consulta individualizada de la puntuación obtenida.

15 - 16 juny/junio

Presentació telemàtica de reclamacions al resultat definitiu / Presentación telemática de reclamaciones al resultado definitivo.

14 - 30 juny/junio

Termini de formalització de la matrícula telemàtica: del 14 al 30 de juny. / Plazo de formalización de la matrícula telemática: del 14 al 30 de junio.

Fins 5 de juliol / Hasta el 5 de julio.

Termini de formalització de la matrícula presencial: del 22 de juny al 5 de juliol. / Plazo de formalización de la matrícula presencial: del 22 de junio al 5 de julio.

OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ DE VALÈNCIA CIUTAT

Davant la pandèmia internacional per la COVID-19 declarada per l'OMS l'11 de març de 2020 i la situació de crisi sanitària en què ens trobem originada per este motiu, l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) de l'Ajuntament de València s'ha vist obligada a modificar determinats protocols que es desenvolupaven fins ara de manera presencial com és l'ESCOLARITZACIÓ SOBREVINGUDA.

D’acord amb això, l’OME iniciarà l’escolarització sobrevinguda del curs 2020/2021  TELEMÀTICA EXCLUSIVAMENT.

JA ESTÀ HABILITAT EL PORTAL D'ESCOLARITZACIÓ SOBREVINGUDA -PORTES- CURS 2020-2021 PER AL 2n CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

▶️ Consulta els requisits d'accés a la sol·licitud d'adjudicació de lloc escolar per escolarització sobrevinguda i més informació.

VACANTS DE TOTA VALÈNCIA