Matrícula

Per a informació de matrícula en el nostre centre, has de posar-te en contacte amb nosaltres a través del telèfon 962566260 o correu electrònic 46018333@edu.gva.es 

OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ DE VALÈNCIA CIUTAT

Davant la pandèmia internacional per la COVID-19 declarada per l'OMS l'11 de març de 2020 i la situació de crisi sanitària en què ens trobem originada per este motiu, l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) de l'Ajuntament de València s'ha vist obligada a modificar determinats protocols que es desenvolupaven fins ara de manera presencial com és l'ESCOLARITZACIÓ SOBREVINGUDA.

D’acord amb això, l’OME iniciarà l’escolarització sobrevinguda del curs 2020/2021  TELEMÀTICA EXCLUSIVAMENT.

JA ESTÀ HABILITAT EL PORTAL D'ESCOLARITZACIÓ SOBREVINGUDA -PORTES- CURS 2020-2021 PER AL 2n CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

▶️ Consulta els requisits d'accés a la sol·licitud d'adjudicació de lloc escolar per escolarització sobrevinguda i més informació.