Línia Metodològica

Metodologia activa i experimental

En l'etapa d'Educació Infantil confiem en METODOLOGIA ACTIVA I EXPERIMENTAL, que afavorisca les activitats on el xiquet/a siga de veritat el constructor/a del seu propi aprenentatge, a través de la gamificació.

Els pilars bàsics que fonamenten la nostra filosofia de treball son: CREATIVITAT, RESPECTE, EDUCACIÓ EMOCIONAL I FAMÍLIA. Aquests pilars es distribueixen al voltant dels següents principis metodològics:

Principis metodològics en Educació Infantil

Partir del desenvolupament del xiquet/a

El xiquet/a constitueix l'eix central de tot el procés, en la qual el docent juga un paper orientador i mediador d'extraordinària importància.

Principi d'activitat i joc

El joc és la forma natural que el xiquet/a té per a apropar-se a la realitat que li envolta, així com el mitjà idoni de relació amb els iguals. Les propostes d'activitat es fonamenten en el joc lliure i també el joc reglat o sistematitzat, en diferents tipus d'agrupacions. A la nostra aula, el joc és una constant: jocs lògic-matemàtics i de consciència fonològica, jocs per racons i/o ambients, joc com a recurs per a treballar la música, la psicomotricitat, joc de pati i jocs amb la col·laboració dels familiars.

Principi d'observació i experimentació

El xiquet/a aprèn fent, aprèn observant, aprèn amb la seua interacció amb el món natural i social. Per això, posem a la disposició dels xiquets/es diversos materials que els proporcionen experiències sensorials, programant activitats basades en l'experimentació directa i l'acció de l’alumnat.

Principi de rellevància de l'aprenentatge

Els temes i les activitats que presentem tenen un significat concret per als xiquets o xiquetes. D'aquesta forma els motivem cap a l'aprenentatge i assegurarem la rellevància d'aquests.

Principi de globalització dels aprenentatges

L'aproximació als diversos sabers  bàsics presentats és global, tenint en compte la manera en què els xiquets/as d'aquestes edats es relacionen amb la realitat. Una vegada més, la nostra metodologia  garanteix aquest principi globalitzador.

Principi d'individualització i socialització per una escola inclusiva

El nostre alumnat és un alumnat divers, amb necessitats i capacitats maduratives diferents. Entenem la inclusió com l'acolliment de tot l'alumnat a l'aula, tenint en compte les característiques individuals; fomentant el respecte i la igualtat d'oportunitats.

 Ambient afectiu càlid i segur. Educar amb el cor

Som una  escola amable, on l'emoció és la porta a l'aprenentatge despertant en el nostre alumnat la curiositat, l'interès i la seua atenció. Reconèixer les nostres emocions, gestionar-les i saber posar-nos en el lloc de l'altre són tres habilitats bàsiques per les quals cal proporcionar eines a l'aula.

Principi de col·laboració i participació de les famílies

Som conscients del valor dels familiars com un recurs educatiu importantíssim. Són múltiples les situacions de col·laboració família-escola:

Ambients d'aprenentatge

Criteris a l'organització d'espais

Metodologia Educació Infantil

Què volem aconseguir?

Perquè és tan important aquesta etapa?

Com ens ho fem?