Identitat de l’aula de 2 anys

«La infància no és merament una fase preparatòria per al futur, sinó una etapa de la vida amb uns valors i una cultura propis, conformada igualment per infants i adults.»

Helena Buri  i Areta Wasilewska-Gregorowicz

A l’aula de 2 anys té com a eix  fonamental els xiquets i xiquetes, protagonistes actius, amb curiositat i desitjos d’aprendre.  Comprén l’etapa de primer cicle d’educació infantil i acull a l’alumnat amb edats compreses entre el 1,5 i els 3 anys.  Aquesta etapa té una ràtio màxima de 18 alumnes i és de gratuïtat al nostre centre.

Durant aquest curs l’alumnat de 2 anys hi troba a la seua aula un entorn segur, acollidor, ajustat al seu moment evolutiu i a les seues necessitats, i un conjunt d’experiències educatives que promouen el seu desenvolupament i aprenentatge.

Les persones educadores acompanyen, amb afecte i respecte, a cada xiqueta i xiquet, des de la confiança plena en les seues capacitats i possibilitats de desenvolupament. A l’aula sempre hi ha dos figures que són les referència dels xiquets i xiquetes. D’una banda ,la mestra tutora d’educació infantil i l’educadora que es complementen i conformen la parella pedagògica realitzant un treball col·laboratiu.

Trets més rellevants d'aquesta etapa educativa

Necessitats físiques.

On s’engloben els hàbits d’higiene, que ens fa previndre malalties afavoreix la seua adaptació social i com a tret més significatiu trobem el canvi de bolquers, l’abandonament dels bolquers i el control d’esfínters.

Aquesta evolució és possible ja és el xiquet/a qui tria deixar-ho conscientment perquè neurològicament està preparat. És una feina que s’inicia a casa i es complementa conjuntament mitjançant la comunicació família-escola.

Alimentació.

Durant aquest període l’alumnat s’inicia en les rutines i l’ordre a l’hora de menjar. És molt important aquest moment, ja que esdevé en uns hàbits alimentaris que es desenvoluparan a tota l’etapa d’educació infantil. També es fomenta l’adquisició d’una dieta variada introduint aliments amb diferents textures, així com la importància d’aprendre a mastegar bé els aliments. 

Benestar.

Aquest apartat el conformen d’una banda l’acompanyament emocional, l’equilibri entre seguretat i risc i el descans específic d’aquesta edat.

Desenvolupament sensorial per mitjà del joc i el moviment.

Els xiquets i xiquetes de dos anys es relacionen amb seu entorn a través dels sentits. És per això, que durant aquesta etapa es treballen els mateixos experimentant, manipulant i observant tot el què passa. 

Com és un dia a la classe de 2 anys

Entrada amable

El dia comença amb una gran benvinguda rebent als xiquets i les xiquetes amb tot l'afecte i respecte que es mereixen.

Benvinguda / Assemblea

En els primers anys de vida, els xiquets són criatures extremadament curioses, tot els interessa. Per això, hem de mantenir eixa capacitat de sorpresa respectant el desenvolupament individual i el ritme d’aprenentatge. L’assemblea és el moment idoni per a despertar el desig d’aprendre i el lloc de trobada. 

Espais d’aprenentatge

Els espais d’aprenentatge són una proposta metodològica que proposa delimitar, dintre de l’aula, diferents zones on l’alumnat puga realitzar de manera simultània diferents activitats de tipus cognitiu, manipulatiu, simbòlic i artístic. 

La manera en que està organitzada la classe ofereix una gran varietat de propostes a les quals els xiquets i les xiquetes poden accedir d’una forma oberta, per poder realitzar activitats autònomament, amb altres companys i companyes.