Calendari Curs 2021-2022

Menjador Escolar

Per a ALTES, BAIXES, CANVIS i CONSULTES relacionades amb el dia a dia del Menjador Escolar, tenim aquest correu electrònic:

📫 menjador@ceipfglvalencia.com

El nostre col·legi participa en el programa “Compensem”, una sèrie d’activitats extraescolars i de suport educatiu dirigides a l’alumnat d’entre 3 i 18 anys, junt a les seues famílies. Aquest projecte té com a objectiu compensar els efectes negatius del confinament durant el passat curs escolar i compta amb el finançament de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

L’absentisme escolar es manifesta de diferents formes: retards, faltes a primeres o últimes hores, absències continuades sense justificar correctament…

No detectar i prendre decisions ràpidament, pot repercutir negativament en el ritme d’aprenentatge; la desmotivació per retard escolar, és el primer símptoma d’abandonament.

L’absentisme presenta la seua major incidència en l’E.S.O. però és en la Primària on es pot fer un treball preventiu per a eradicar el problema des dels seus inicis.