Qui som?

Som un col·legi públic que explora com la creativitat modifica el nostre present i imagina nous futurs, en col·laboració amb la comunitat educativa, institucions com la Universitat de València i associacions humanitàries. Treballem de forma multidisciplinar per a cercar noves formes d'educar, concordes amb el nostre temps, sempre atents a la innovació en l'àmbit educatiu i connectats a la societat, per a oferir una educació amb alt valor humà i de futur en les etapes d'Educació Infantil i Primària.

Diversitat

Valorem la riquesa i diversitat cultural que caracteritza al nostre alumnat, compost per estudiants provinents de 24 nacionalitats diferents. Celebrem la multiculturalitat com un valor fonamental que enriqueix l'aprenentatge i fomenta el respecte, l'empatia i la comprensió entre tots els membres de la nostra comunitat educativa.

Creiem fermament en la importància de promoure un ambient inclusiu on cada estudiant puga sentir-se valorat i respectat per la seua identitat cultural única. Aquesta diversitat ens brinda l'oportunitat d'aprendre els uns dels altres, enriquint les nostres experiències i enfortint els llaços d'amistat i col·laboració.

Ens comprometem a fomentar la igualtat d'oportunitats, el respecte mutu i la valoració de la diversitat com a pilars fonamentals de la nostra labor educativa. 

Projecte Lingüístic de Centre [PLC] | [Llei 4/2018]

Jornada escolar

Nivells educatius

Instalacions

Hort

Pati interactiu

Aula Música

2 pistes esportives

Teatre

Menjador

Aula TIC

Biblioteca

Laboratori

Aules

Adscrit al programa de banc de llibres