ROBOTIX C360 és una plataforma de robòtica educativa per a l'aprenentatge real de la Competència Digital, Matemàtica i en Ciència, Tecnologia i Enginyeria.


Des del curs 2018-2019, en el nostre centre treballem aquesta competència clau en tota l'etapa de primària, a través del Projecte Interdisciplinari “Educació STEAM” a l'Aula Laboratori, amb 1 sessió per grup classe cada 3 setmanes. Amb l'arribada de la nova Llei d'Educació (LOMLOE), que entra en vigor en aquest pròxim curs, es posa en valor com una de les 8 competències clau necessàries perquè aquesta generació de xiquets i xiquetes puguen entendre i afrontar els reptes i desafiaments del segle XXI, basats en un aprenentatge permanent que ha de produir-se al llarg de tota la vida. Per aquest motiu, 1 sessió cada 3 setmanes no és suficient per a donar resposta a aquest nou currículum. En la nova llei, els projectes interdisciplinaris prenen presència en l'estructura de l'horari lectiu i s'han de programar 3 sessions setmanals en cada classe d'Educació Primària.


El passat 19 de juliol de 2022, es va presentar aquest projecte en Consell Escolar, després d'haver sigut aprovat en Claustre el dia 15/07/2022, i es va aprovar per unanimitat per a començar a treballar-lo com a projecte interdisciplinari a partir del curs acadèmic 2022-2023 en totes classes de l'Educació Primària, des de 1r a 6è.


A principis del curs 2022-23 es convocarà una reunió amb les famílies per a explicar el projecte i poder atendre qualsevol pregunta relacionada. 


➡️ Introducció al Projecte Robotix C360.