L’absentisme escolar es manifesta de diferents formes: retards, faltes a primeres o últimes hores, absències continuades sense justificar correctament…

No detectar i prendre decisions ràpidament, pot repercutir negativament en el ritme d’aprenentatge; la desmotivació per retard escolar, és el primer símptoma d’abandonament.

L’absentisme presenta la seua major incidència en l’E.S.O. però és en la Primària on es pot fer un treball preventiu per a eradicar el problema des dels seus inicis.

Comunicat Curs 2019-20 Tercer Trimestre: en valencià / en castellano.

Vídeo ¡Resistiré!

Durant aquestes setmanes tot l'equip humà que formem el CEIP Federico García Lorca hem treballat per a donar el millor suport possible al nostre alumnat a nivell pedagògic, social i especialment emocional. A través d'aquest vídeo musical volem enviar-vos un missatge de suport, unió i afecte a totes les famílies i especialment al nostre alumnat.

Recursos didàctics en família #EstemAmbTu #AçòPassarà

Propostes per a aprendre les primeres paraules, identificar les seues pròpies emocions, fomentar la imaginació i la creativitat.

Editorial Flamboyant

Cada página de Amar es una invitación a conversar sobre el amor. Este libro ilustrado describe, con sencillez y primor, los cuarenta rasgos que dan belleza a la palabra amar. Edad: 6 a 99 años.

palabrasaladas.com

Estudiantes de la USAL crean un libro de experimentos para los días de cole a distancia.

Univ. Salamanca

Manual de yoga para niños. Es un libro didáctico, con ilustraciones modernas y coloridas que permiten a los niños realizar 18 posturas básicas del yoga tradicional.

Selección de cuentos de diferentes editoriales.

50 actividades sensoriales para entretenerse en casa.

ideosmedia.com

Recursos online para acercarse a la ciencia y disfrutarla en familia.

CSIC

ReDi és un repositori on el professorat pot trobar propostes de treball per a totes les etapes educatives.

Comunicat de l'Equip Directiu

MESURES EXTRAORDINÀRIES

Estimades famílies,

Quant a mesures extraordinàries per a la setmana vinent, les indicacions són continuar amb el calendari escolar previst: vacances. Pel que no és necessari posar tasques que no estigueren previstes. No obstant això, a l'alumnat d'Educació Primària que ha assistit avui al col·legi, se li ha lliurat els llibres de text i altres materials que tenien a l'aula.

Respecte a la suspensió de classes, sí que implementarem mesures extraordinàries que posarem en marxa el dilluns 23 de març.

Després de la sessió extraordinària de claustre d'avui, us comuniquem les MESURES EXTRAORDINÀRIES QUE IMPLEMENTAREM A PARTIR del DIA 23:

1.- Reunió d'equips docents de les etapes d'Educació Infantil i Primària, per a coordinar i programar tasques de les diferents àrees curriculars.

2.- Implementació d'aquestes tasques en la plataforma digital Google Classroom, perquè tot l'alumnat puga desenvolupar tasques des de casa, amb el suport del professorat.

Per a l'accés a aquesta plataforma, s'utilitzaran els comptes de correu electrònic donades a inici de curs. L'alumnat d'Educació Primària, des de segon a sisè, utilitza setmanalment aquesta plataforma en Aula TIC. A la resta de grups-classe se li habilitarà el recurs digital perquè puguen accedir amb facilitat, oferint suport i ajuda si es necessita.

En cas que existisca alumnat que no dispose d'accés al recurs de la plataforma digital, la direcció del centre es posa a la seua disposició per a tractar de forma personalitzada la seua situació. Aquesta necessitat s'ha de comunicar per correu electrònic a la següent adreça: 46018333@gva.es

3.- Les Necessitats Educatives Especials també seran ateses a través de la mateixa plataforma. De manera individualitzada l'alumnat rebrà resposta especialitzada des de l'equip docent especialista de Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge.

4.- S'establirà un calendari per a garantir un contacte periòdic amb alumnat, pares, mares i tutors legals de l'alumnat a través de la plataforma digital. I també per a l'atenció a les famílies que així ho sol·liciten de manera presencial mitjançant cita prèvia.

Al llarg d'aquests dies davant la incertesa i estat d'alarma, tot l'equip humà del CEIP Federico García Lorca, hem treballat amb gran intensitat per a garantir totes les accions que des de la Conselleria d'Educació i Sanitat ens han arribat per a protegir i garantir la salut de tot l'alumnat, davant la crisi del coranavirus COVID-19.

Esperem que la quotidianitat torne prompte a la vida familiar i escolar del nostre alumnat.

Equip directiu.

Informació COVID-19 / Información COVID-19

Horari d'atenció de l'equip directiu:

  • Pilar Ponce, directora: dimarts de 9:00 a 10:00 i dijous de 12:00 a 12:45 hores.

  • Antolino Alarcón, cap d'estudis: dilluns i dimecres de 9:00 a 10:00 hores.

  • Isabel Savall, secretària: dilluns i dijous de 9:00 a 10:00 hores.

Projecte de músicaBon inici de curs 2019-2020Espai lectorPanell Pati InteractiuHortAula de música y teatrePanell Projecte 50/50InfantilPòsterAula de músicaLa primaveraAula de primàriaPista esportivaRocòdromPati d'infantil