La Comunitat Valenciana estudia que la màscara deixe de ser obligatòria al pati dels col·legis

La bona notícia del fi de la màscara obligatòria en l'hora del pati va ser donada des del pati del nostre col·legi a través de @A3NoticiasNotícia

Calendari Curs 2021-2022

Menjador Escolar

Per a ALTES, BAIXES, CANVIS i CONSULTES relacionades amb el dia a dia del Menjador Escolar, tenim aquest correu electrònic:

📫 menjador@ceipfglvalencia.com

El nostre col·legi participa en el programa “Compensem”, una sèrie d’activitats extraescolars i de suport educatiu dirigides a l’alumnat d’entre 3 i 18 anys, junt a les seues famílies. Aquest projecte té com a objectiu compensar els efectes negatius del confinament durant el passat curs escolar i compta amb el finançament de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

L’absentisme escolar es manifesta de diferents formes: retards, faltes a primeres o últimes hores, absències continuades sense justificar correctament…

No detectar i prendre decisions ràpidament, pot repercutir negativament en el ritme d’aprenentatge; la desmotivació per retard escolar, és el primer símptoma d’abandonament.

L’absentisme presenta la seua major incidència en l’E.S.O. però és en la Primària on es pot fer un treball preventiu per a eradicar el problema des dels seus inicis.