Horari d'atenció de l'equip directiu:

  • Pilar Ponce, directora: dimarts de 9:00 a 10:00 i dijous de 12:00 a 12:45 hores.
  • Antolino Alarcón, cap d'estudis: dilluns i dimecres de 9:00 a 10:00 hores.
  • Isabel Savall, secretària: dilluns i dijous de 9:00 a 10:00 hores.

Accés a la web de l'AMPA

http://blog.ampa-fgl.net/