Projecte 50/50

Els projectes 50/50 són una eina per a motivar el canvi d’hàbits i modificar la percepció de l’energia com una qüestió llunyana i en la qual hi ha poc marge d’actuació. La filosofia dels projectes 50/50 és establir un benefici directe per al col·lectiu de persones que fan ús d’una instal·lació i que en moltes ocasions no perceben els costos associats al consum d’energia ni són beneficiaris directes dels possibles estalvis. És ideal per a entorns escolars on es pot conscienciar directament a xiquetes i xiquets a primerenques edats.

L’Ajuntament de València, Espanya, ha llançat una iniciativa per reduir el consum d’energia i aigua a les escoles municipals. Es denomina 50/50, ja que la meitat dels diners que s’estalvien corre a càrrec dels alumnes i l’altra meitat per la direcció de l’escola

21 de gener de 2020 - ENTREVISTA DE VÍDEO

Equip Energètic

L'equip energètic està format per un grup d'alumnes (d'una classe o representants de diferents classes), un o dos mestres interessats i el conserge de l’escola, entre altres. La seua tasca és la d'explorar la situació energètica actual de l'escola i proposar i implementar mesures d'estalvi energètic. L'equip també organitzarà una campanya d'informació i educació dirigida a la resta de l’escola.

Mapeo Energètic

Presa de dades de les instal·lacions. En cada grup-classe formem 4 equips i per a mapear el col·legi. Consisteix a recórrer cada estada del col·legi i prendre dades de les fonts de consum energètic, així com de l'estat en el qual es troba cada element. Després es passa als plànols del col·legi, utilitzant una iconografia de fàcil identificació. Finalment, passem tota la informació a una base de dades per a facilitar la consulta i manteniment.

Panell Energètic

El panell energètic serveix perquè tota la comunitat educativa conega l'evolució i l'estat dels consums reals, comparats amb la mitjana dels últims 3 anys. Així tothom pot prendre consciència i saber què hem de fer per a garantir una millora contínua.