Anàlisi de la realitat

Aquest projecte parteix d'una anàlisi de la realitat del nostre centre pel que fa a quantitat d'hores en què l'alumnat està ocupant l'espai del pati i a la qualitat d'alternatives que oferim com a centre educatiu. Observem que del temps total setmanal d'un alumne/a que assisteix al centre des de les 8 hores fins a les 17:30 hores, passa al pati més d'un terç del mateix.

Si tenim en compte que les àrees del currículum considerades instrumentals: matemàtiques, llengua castellana i llengua valenciana, tenen cadascuna una càrrega de 225 minuts a la setmana. Ens adonem que el temps de pati representa, en el cas proposat, un 440% més que el de qualsevol de les àrees instrumentals. Si prenem el cas d'un alumne/al fet que no faça matinera, menjador i extraescolars, aquest temps representa un 107%. En tots dos casos el temps de pati és major.


Redistribució dels espais

Actualment s'emfatitza el paper de l'esport, la qual cosa és atractiu per a molts alumnes/as, però relega els interessos d'els qui prefereixen un joc més tranquil o menys competitiu.

A més, la pista gran diàriament és ocupada per a jugar al futbol, per un grup minoritari i de manera inconscient es transmet el missatge de la rellevància social d'aquesta activitat.

Quasi la totalitat d'alumnes i una part dels alumnes aprenen a cedir el lloc central de l'espai públic i a convertir-se amb el pas dels anys en espectadors

del joc que protagonitzen els seus companys. Els altres jocs queden relegats a un segon pla, tornant-se invisible a la resta.

El pati és l'espai comú del centre escolar, el lloc d'esplai on es produeixen la majoria de relacions informals. En ell es reprodueixen els rols i els valors de l'espai públic.

En aquest sentit, no fer res és fer alguna cosa: les coses continuaran com estaven i es mantindrà el statu quo. Ara bé, és realment açò el que volem? com podem fer del pati escolar un lloc en el qual es transmeten els valors que, com a societat democràtica, creiem més adequats?

Ajuda entre iguals

El Projecte Pati Interactiu és un programa que ajuda a organitzar el pati, mantenint la llibertat i autonomia d'alumne/a. Volem emfatitzar i afavorir l'ajuda entre iguals, la igualtat de gènere, la inclusió de l'alumnat amb necessitats educatives especials, el joc i el moviment com a eix principal per al desenvolupament integral de l'alumnat i la participació activa de tota la comunitat educativa per a la millora del pati.

La finalitat d'aquest projecte és renovar un dels aspectes fonamentals dels centres educatius, el pati d'esbarjo.

El pati és l'únic espai del centre on es pot observar com actua l'alumnat de forma real. És allí on disposa de més llibertat i on es relaciona amb els seus iguals, aflorant la seua personalitat i els seus gustos. Per tant, es converteix no solament en un espai on obtenir interessant informació sinó en una font de interaccions i aprenentatges que ha de ser aprofitada.

De manera general, els objectius del projecte són:

 • Millorar la convivència i la relació entre l'alumnat del centre.

 • Millorar l'estètica del pati i dotar-ho de més recursos.

 • Crear jocs inclusius als quals puga jugar tot l'alumnat.

 • Solucionar els conflictes de l'esbarjo.

 • Donar major participació i responsabilitat a l'alumnat.

Per a aconseguir-los, hem creat espais de pati, on desenvolupar activitats de diversa tipologia:

 • Joc en moviment (pista gran)

 • Activitats esportives (pista xicoteta)

 • Joc simbòlic.

 • Joc artístic.

 • Zona de lectura

 • Rocòdrom.

Per a l'alumnat d'Educació Infantil no és necessari ni factible oferir jocs organitzats i panells com els quals fins ara s'han proposat. Per açò dotarem de més recursos al pati que permeten a l'alumnat desenvolupar tot el seu potencial.

A partir dels jocs que vagen coneixent i practicant l'alumnat de Primària en la classe d'Educació Física, s'elaborarà una proposta setmanal que s'exposarà en el tauló del pati. Allí els alumnes també comptaran amb infografies explicatives a més de l'ajuda dels mestres que estiguen en el pati per a la gestió i organització.

Per als altres jocs i zones s'especificarà un màxim i un mínim de participants.

Com a part del Programa D'ajuda Entre Iguals cada xiquet/a comptarà amb un altre xiquet/a de diferent curs i edat que també servirà de referent i ajuda en les diferents propostes de joc així com en la resolució de conflictes a més del professorat.

La distribució de l'ajuda entre iguals estarà distribuït entre aquests nivells:

4º de Primària ajuda a 1º de Primària

5º de Primària ajuda a 2º de Primària

6º de Primària ajuda a 3º de Primària.

Aquesta ha sigut una iniciativa de l'Equip Directiu, ratificada en Claustre i aprovada en el Consell Escolar.

Dinamització esportiva

El que pretenem és oferir a l’alumnat altres possibilitats de desenvolupament motriu que actualment no tenen mitjançant els jocs i els esports.

La nostra proposta sorgeix de l’observació del temps d’esplai actual, on la majoria dels xics juguen a futbol en les pistes i la resta d’alumnat juga o s’assenta a parlar en els espais restants.

Com el pati té dues pistes, plantegem la següent distribució:

  • La pista gran, i tota la resta del pati menys la pista xicoteta, estarà destinada a jocs que suggerirem cada setmana per a tot l’alumnat.

  • La pista xicoteta acollirà els partits esportius.