Projecte LECTURA

Es desenvolupa de manera transversal a l'aula, la biblioteca del centre i el pati. Amb diferents activitats dissenyades segons el moment del dia, l'espai ocupat i el propòsit. La intenció general és que la lectura estiga present, acompanye i abrace a l'alumnat des que entren fins que ixen del centre educatiu.

Mariola fent Animació lectora

Animació lectora.

Aquesta activitat es porta fent en el col·legi des de fa molts anys. La persona que coordina la biblioteca del centre, Mariola Alós, està contractada per l'AMPA i porta treballant en el centre des de fa més de 30 anys. L'activitat consisteix a fer una animació lectora dinamitzada per Mariola en col·laboració amb el tutor o tutora de classe, a la biblioteca del centre, a les vesprades des de les 15 a les 16.30 hores. Des de l'últim curs d'infantil fins a l'últim de primària, aquesta activitat es fa cada 2 setmanes en horari lectiu. Amb lectures en veu alta, contes, narracions, dramatitzacions, etc; sempre amb un enfocament rigorós i amable, no impositiu. També es fa préstec amb lliure elecció dins de les lectures proposades. Són més de 300 alumnes i alumnes els qui es beneficien d'aquesta activitat.

Acompanyament lector.

A la biblioteca del centre, en horari no lectiu de 16.30 a 17.30 hores. És l'AMPA qui patrocina aquesta activitat, en la qual novament és Mariola Alós qui acompanya a l'alumnat que voluntàriament es queda a la biblioteca per a fer treballs, repàs o lectura. A causa de la pandèmia està suspesa temporalment.

Alumnes llegint

Lectura 30 minuts.

Aquesta activitat es porta fent des del curs 2019-2020. Es fa a l'aula, a la vesprada, de 15 a 15.30 hores, siga com siga l'àrea que hi haja programada en l'horari. L'equip docent fa una sèrie de recomanacions tenint en compte l'edat dels lectors: per als quals encara no lligen, per als quals comencen a llegir, per als quals ja lligen i per als grans lectors.

Com a proposta individual per a l'alumnat se'ls pot suggerir que porten tres llibres per a realitzar una roda de préstec en la classe. Els llibres han de ser: conte d'àlbum, conte per capítols (més extens depenent de l'edat) i llibre de consulta (història i evolució de la vida, l'espai, animals, mitjans de transports, etc)

Carnet d'apadrinament lector

Apadrinament lector.

Aquesta activitat la iniciem en el curs 2019-2020. A causa de la pandèmia està suspesa temporalment. El col·legi té implantat un Programa d'Ajuda Entre Iguals en el qual diferents grups dels cursos superiors s'aparellen amb cursos inferiors de l'etapa d'Educació Primària. Al llarg del curs fan diverses activitats conjuntament, a més d'establir parelles per a l'acompanyament en l'hora lectiva de pati. Aprofitant aquesta organització, provoquem una experiència de lectura compartida on el major li llig al menor. Aquesta activitat està plantejada d'octubre a maig, els divendres d'11.15 a 12.15 h, a la biblioteca del centre, dinamitzada per Mariola Alós, amb el patrocini de l'AMPA i amb desdoblament de les classes.

Espai lector en un moment de pati

Espai lector: pati interactiu.

El Projecte Pati Interactiu és un programa que ajuda a organitzar el pati, mantenint la llibertat i autonomia d'alumne / a. Volem emfatitzar i afavorir l'ajuda entre iguals, la igualtat de gènere, la inclusió de l'alumnat amb necessitats educatives especials, el joc i el moviment com a eix principal per al desenvolupament integral de l'alumnat i la participació activa de tota la comunitat educativa per a la millora del pati. La finalitat d'aquest projecte és renovar un dels aspectes fonamentals dels centres educatius, el pati d'esbarjo.

L'Espai Lector és un lloc amb prestatgeries i sofàs on l'alumnat que així ho desitge puga anar de manera individual o col·lectiva a llegir. Es duu a terme durant tot el curs en l'hora del pati on una mestre o mestre supervisa i només intervé en cas de ser reclamat per l'alumnat.

Espais de lectura a l'aula

Biblioteca d'aula.

El fons bibliogràfic de les biblioteques d'aula es va renovant en els últims anys gràcies al Programa de dinamització de biblioteques escolars i fomente lectura de l'Administració. Es dinamitza a través de racons i tallers, on l'alumnat identifica aquest espai amb la lectura. En el catàleg de referències hi ha llibres de ficció i no ficció, obres de consulta, revistes, etc. La mestra i el mestre gestionen l'ús: horaris, grups, préstecs, consultes, etc; així com la varietat d'activitats que programa al llarg del curs dins del Pla de Foment de la Lectura del centre.