Període d'adaptació

Abans de l’inici del curs.

Una vegada que s’han fet públiques les llistes dels xiquets i xiquetes admesos en el 2 i 3 anys, l’equip docent i la direcció del centre convocaran les famílies a una reunió per a explicar el funcionament del centre i els aspectes que es consideren necessaris sobre la col·laboració i participació de les famílies.

Incorporació d’inici de curs.

A fi que tots els xiquets i xiquetes tinguen la possibilitat d’adaptació i d’atenció més individualitzada, la incorporació de l’alumnat de 2 i 3 anys es farà en grups reduïts de quatre o cinc. El centre tindrà autonomia per a organitzar el calendari i l’horari d’incorporació d’aquests grups i el procediment haurà de concloure com a màxim en setembre. En tot cas, el període d’adaptació haurà de ser flexible, d’acord amb el nombre d’alumnat, però sense superar la data indicada.

Prioritats.

La prioritat en l’entrada de l’alumnat en els primers dies d’activitat escolar es farà tenint en compte els següents criteris:

  1. Existència de germans o germanes matriculats al centre.
  2. Necessitats familiars: horaris de treball del pare i la mare.
  3. Qualsevol altra circumstància que obligue a valorar la prioritat de l’entrada del xiquet o xiqueta a l’escola.