3-5 anys

Metodologia

Un programa de treball d’educació infantil ha de partir d’un coneixement profund del desenvolupament dels xiquets i xiquetes d’esta edat, perquè existisca una correspondència entre els nivells que es pretenen aconseguir i els contiguts del programa. En esta línea, la nostra proposta pedagògica es fonamenta en tres activitats principals: la comunicació emocional xiquet-adult, l’activitat amb objectes i el joc.

Assemblea

La primera activitat del matí, l’assemblea, d'esta depèn en gran part l'organització de tota la jornada escolar. En l’assemblea es potencia el desenvolupament lingúístic dels xiquets i xiquetes. També aprenem a escoltar i a expressar les seues opinions.

 • Moment de salutacions: passar llista
 • Registres en el calendari
 • Observació del temps
 • Assignació d’ encarregats
 • Presentació de les activitats de la unitat didàctica o el projecte.

Racons de treball.

 • RACÓ DE JOC SIMBÒLIC. Treballar bàsicament un llenguatge comunicatiu, lligat a l’acció.
 • RACÓ DE L'ORDINADOR. Utilitzar l'ordinador com un instruments més de joc, un recurs i mitjà d’aprenentatge, tot familiaritzant-se en el seu ús i maneig.
 • RACÓ DE LA BIBLIOTECA. Descobrir el text escrit de forma lúdica.
 • RACÓ DE LES DISFRESSES. Fomenta la iniciativa,la independència i la creativitat.
 • RACÓ DE LES MATEMÀTIQUES. Activitats manipulatives per a desenrotllar el pensament lógic-matemàtic ( seriació, formes, números, ordenació...)
 • RACÓ DE LES LLETRES. Iniciar-se en la lecto-escriptura per mitjà del reconeixement dels fonemes.

Treball per projectes i unitats didàctiques.

Cada projecte de treball implica accions i activitats relacionades entre si que adquireixen el seu sentit per vincular-se amb els interessos i les característiques dels xiquets. El treball per projectes és un tipus de metodologia on la participació de l’alumnat en l’aprenentatge és fonamental. En l’aula diferenciarem dos tipus de metodologies, projectes i unitats didàctiques.

PROJECTES GENERALS ANUALS:

 • La vesprada del conte
 • L’art en l’aula
 • Tertúlies literàries
 • Llibre viatger de la mascota
 • L’hort escolar
 • Projecte anual de centre...

Foment de la lectura.

Al nostre centre, i en concret al nostre cicle realitzem nombroses activitats enfocades al foment de la lectura:

 • Tertúlies literàries
 • La vesprada a la biblioteca del centre
 • Racó de la biblioteca
 • Celebració del dia del llibre