Els continguts educatius de l’Educació Infantil s’organitzan en àrees corresponents a àmbits propis de l’experiència i del desenvolupament infantil, i s’aplican per mitjà d’unitats globalitzades que tenen interés i significat per l'alumnat.

Els mètodes de treball es basan en les experiències, les activitats que es fan al voltant dels aprenentatges i el joc, i es desenvolupan en un ambient d’afecte i confiança, per a potenciar la seua autoestima i integració social.